Osnovni SEO ON-page

SEO Profiler,Google Ads

Kao internet marketing strategija, SEO razmatra način funkcionisanja pretraživača kao i pojam koji ljudi pretražuju. Optimizacija web-sajta prvenstveno obuhvata menjanje sadržaja i HTML koda koje može dovesti do poboljšanja njegovog rangiranja vezano za specifične ključne reči, i da ukloni prepreke prilikom indeksiranja sadržaja veb-sajta od strane pretraživača. On page SEO podrazumeva: 1.Poređenje ključnih reči u odnosu na konkurenciju i njihovu dalju analizu u vidu detaljnih izveštaja. 2.Optimizaciju meta tagova (title, description). 3.Sređivanje tagova u sadržaju (alt, title, naslovi linkova). 4.Optimizaciju naslova i podnaslova (H1-H6). 5.Kreiranje datoteke robots.txt. 6.Kreiranje, registracija i obnova sitemap.xml. 7. Unutrašnje strukture linkova. 8.Analiza dupliranog sadržaja. 9.Kreiranje „404” stranice i „301” redirect po potrebi. 10.Korišćenje Strong, italic i blackqoute tagova u tekstu. 11.Izlazni linkovi ka kvalitetnim sajtovima kakav je i Wikipedia. 12.Interni linkovi ka bitnoj stranici sa ključnom reči. 13.Poboljšati vreme učitavanja stranice ispod 3 sekunde. 14.Responsive dizajn sajta 15.Dugmići za šerovanje na društvene mreže: facebook, twiter, youtube, instagram itd.

Back

SEO Profiler,Google Ads
© Uros Tatomir | All Rights Reserved