Web Aplikacija metoda SCS proracun bujicnih voda

PHP, JS, MySQL, HTML5, CSS3,Bootstrap,Api Rest,Json,Laravel

Ukoliko Vam je potreban namenski softver kao web aplikacija da unapredite Vaše poslovanje ili olakšate neku monotonu radnju kontaktirajte nas! Vršimo brzu i kvalitetnu izradu namenskog softvera. Svaki softver pre upotrebe prolazi mnogobrojna testiranja, radi unapređenja kvaliteta istog! Aplikacija koja služi za proračun poplavnog bujičnog talasa za sve veličine slivnih površina. Laka i intuitivna aplikacija koja zamenjuje sate proračunavanja u kancelarijama.

Back

PHP, JS, MySQL, HTML5, CSS3,Bootstrap,Api Rest,Json,Laravel
© Uros Tatomir | All Rights Reserved