Web portal za proracun potencijala erozije,metod prof.Gavrilovica

PHP, JS, MySQL, HTML5, CSS3,Bootstrap,Api Rest,Json,Laravel

Proračun količina nanosa (srednjegodišnji i sundni proticaji). Odredjivanje koeficijenta erozije Z Na osnovu višegodišnjeg istraživanja na terenu, u područjima Južne, Zapadne i Velike Morave, Ibra, Timoka i Vardara, a proverom određenih postavki u laboratoriji za bujice i eroziju Šumarskog fakulteta u Beogradu, prof.Gavrilović uspeo je da dobije analitički izraz za određivanje srednjegodišnjih zapremina nanosa, za prirodni sliv, deo sliva ili gravitaciono područje - odvojenu parcelu. Svi analitički obrasci u metodi prof.Gavrilovića, predstavljaju analitičke izraze za proračune količina nanosa po potencijalu erozije

Back

PHP, JS, MySQL, HTML5, CSS3,Bootstrap,Api Rest,Json,Laravel
© Uros Tatomir | All Rights Reserved