REST Api izrada

PHP, JS, MySQL, HTML5, CSS3,Bootstrap,Api Rest,Json,Laravel

(REST) ili RESTful web usluge su jedan od načina obezbeđivanja interoperabilnosti između računarskih sistema na Internetu. Ove usluge omogućavaju sistemima koji zahtevaju pristup i manipulišu tekstualnim prikazima web resursa koristeći jedinstveni i unapred definisani skup operacija. Takođe u računarskom programiranju, interfejs za programiranje aplikacija (API) je skup definicija potprograma, protokola i alata za izgradnju aplikacija. Dobar API olakšava razvoj programa pružajući sve gradivne blokove, koje programer onda sastavlja. Zbog toga je RESTful API interfejs aplikativnog programa koji koristi HTTP zahteve za GET, PUT, POST i DELETE podatke.Laravel je idealan framewrok za razvoj RESTful API projekta.

Back

PHP, JS, MySQL, HTML5, CSS3,Bootstrap,Api Rest,Json,Laravel
© Uros Tatomir | All Rights Reserved